1. Setkáváme se

Obsah


GEG ČRPomáháme učitelům a školám zlepšit práci s internetem, nástroji a službami Googlu. Pořádáme vzdělávací akce a setkávání uživatelů, podporujeme sdílení zkušeností a vzájemnou pomoc a spolupráci.

Metodický portál RVP.CZ - Scházíme se nad zajímavými a aktuálními tématy v modulu Diskuze, spolupracujeme a komunikujeme prostřednictvím dalších modulů. Pořádáme pro sebe i pro ostatní učitele v regionech tzv. Sdílny a využíváme jako podporu Metodický portál RVP.CZ. 

PEPOUŠovo vlnobití nabízí 60 minut online diskuze na zvolené téma se zaměřením na školní praxi. Přijďte mezi nás na Google Plus a potvrďte, že 70 % toho, co je pro nás užitečné, se naučíme sdílením zkušeností s ostatními kolegy.


Comments