4. Lidé‎ > ‎

Slávek H.

    Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni, obor český jazyk a literatura a dějepis, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. Už  v průběhu studia jsem si vždy odskočil učit, od poloviny 4. ročníku natrvalo (únor 1994).
    Zjistil jsem to, co už jsem dávno věděl. Práce s žáky mě baví, protože je to práce tvůrčí. Ke svým oborům jsem ještě přidal informační a komunikační technologie, začal jsem se zabývat jejich využitím ve výuce, otevírat obzory kolegům z učitelské profese - kurzy Z a P v rámci SIPVZ.

    Moje předchozí pracoviště:
 • Gymnázium Rokycany
 • Základní škola a MŠ Tábor, Mikuláše z Husi 45
    Současné pracoviště:

    Co mě baví?
    Další kontakt?
  
Co mě zajímá?
 • Využití informačních a komunikačních technologií v běžné výuce a životě školy;
 • aplikace produktů Google do výuky ve škole - sdílené dokumenty, Google Sites, Google Earth…;
 • učební styly žáků, využití poznatků o žácích při přípravě na vyučovací hodinu;
 • ActivBoard - využívání předváděcích sešitů ve výuce, elektronické hlasování, vizualizér…;
 • zákony, vyhlášky, nařízení - od srpna 2006 pracuji jako zástupce ředitele, přijímám dotazy na různá témata této problematiky;
 • interaktivní výukové materiály;
 • fotografování - jsem amatér, ale fotografuji rád;
 • sdílení názorů, dokumentů, nápadů, proto chodím mezi PEPOUŠe.
 • tablety a jejich využití ve výuce i běžném životě, ve škole používáme iPady. S kolegy PEPOUŠi hledáme využitelné aplikace ve vzdělávání.
Co tvořím?
 • webové stránky školy
 • Inspiraci - soubor odkazů na zajímavé články, grafiky, fotografie, návody apod. v rámci školních webových stránek
 • RVP.CZ - přispívám svými názory, odpovídám na dotazy, bojuji za život učitelského portálu…
 • Bakaláře - ve škole používáme vše z toho balíku aplikací pro školní administrativu. Nabízím sdílení našich řešení.
 • společně s Petrou Boháčkovou semináře pro nadšené kolegy, kteří rádi využívají technologie ve výuce, viz video z Národní konference e-Twinnig v Olomouci - květen2013
 • semináře o využívání ICT ve vzděávání - Google Apps, iPady
Comments