Milan K.

V roce 1988 jsem začal studovat Konzervatoř v Plzni, obor kytara. Po absolutoriu v roce 1994 jsem začal učit v ZUŠ ve Staňkově. Po dvou letech jsem strávil náhradní civilní službu v ZUŠ ve Stodě, kde jsem poté pár let učil. Ale ani tady jsem nezůstal věčně a od roku 1998 jsem učil v ZUŠ v Holýšově. V roce 2005 mě oslovila ředitelka Základní školy Staňkov. Jelikož jsem se zabýval ICT, zaskočil jsem "dočasně" za odcházející kolegyni. Dočasně tam tedy učím dodnes a nutno dodat, že právě tato práce mě nesmírně naplňuje. Mám vyzkoušené, že nejvíce si rozumím s dětmi od 5. ročníku do 9. a právě tyto třídy učím v současné době informatice. V roce 2008 jsem nastoupil na pedagogickou fakultu ZČU v Plzni, kde jsem studoval bakalářské studium Specializaci v pedagogice. V roce 2011 jsem sice úspěšně odstátnicoval, nicméně ani bakalář není to správné pro učitelství na ZŠ, a tak jsem v roce 2016 odstátnicoval na UK v Praze, kde jsem studoval jednooborové studium informatiky.

Díky Dr. Brdičkovi jsem se dozvěděl o PEPOUŠÍCH a to je i důvod, proč jste mě našli na těchto stránkách. Na přednáškách Dr. Brdičky jsem si uvědomil, že v dnešní době už nemůže být učitel izolovaný a snažit se individuálně o nějaký učitelský zázrak. Jsme dnes přeci jen doslova obklopeni technologiemi, které jsou všude kolem nás a naše žáky musíme připravit na tuto náročnou cestu neprozkoumanými zákoutími informační džungle. Ale ani my samozřejmě nevíme, jaký směr budou technologie ve výuce nabírat, ale díky spolupráci učitelů, sdílení svých zkušeností je možné tento vývoj alespoň co možná nejpřesněji předvídat.

Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.

W.A.Ward