Začněme přemýšlet o obsahu vstupu

Datum přidání: 10.3.2014 17:45:03

Vstupem může být např.

  • krátká zpráva (prezentovaná dětmi), jaké knize bude věnován večer nebo jaké plánují aktivity;
  • dramatizace nějakého literárního díla nebo hádanky, které děti budou dávat ostatním připojeným školám;
  • prezentace vlastního literárního díla nebo přečtených knih;
  • cokoli dalšího, s čím se chcete pochlubit :)
DLN 2014 - plánování