Metodický portál RVP.CZ

Metodický portál RVP.CZ je prostředím, kde se jsme se setkávali v modulu Diskuze, abychom se vyjádřili k aktuálním otázkám.

V modulu Wiki jsme shromažďovali zdroje k výuce (fotografie, přípravy na vyučování apod.).

Aktuálně se zúčastňujeme webinářů, abychom se zapojili do diskuze a načerpali nové informace.