Otázky a odpovědi

Nabízíme zde nejčastější otázky, které dostáváme od kolegů, kteří mají zájem se dozvědět o DLD více a následně zvážit, zda se chtějí se svou třídou/třídami zapojit do naší akce.

Pokud vám nějaká otázka chybí, napište ji do dotazníku v závěru stránky. Co nejdříve zařadíme váš dotaz do textu včetně naší odpovědi.

Co je cílem DLD?

Obecně je cílem propagovat příklady dobré praxe, vývoj moderních technologií ve výuce a rozvoj ICT gramotnosti učitelů. Oficiální akce probíhá pod patronací Alliance for Excellent Education se sídlem ve Washingtonu. http://www.digitallearningday.org/

Naše akce je zaměřena primárně na příklady dobré praxe a rozvoj prezentačních dovedností žáků. Pod vedením učitele žáci nejen pracují s moderními technologiemi, ale současně pak prezentují formou online konference své výstupy. V tom je jedinečnost naší akce.

Jaký je úkol učitele, který se do DLD zapojí?

Učitel by měl:

  • sdělit žákům základní rámec (téma) daného ročníku DLD a následně spolu s žáky naplánovat aktivitu (konkretizovat téma, specifikovat zapojení třídy, skupinek či jednotlivců, vydefinovat nástroje, které bude nejvhodnější použít apod.);
  • naplánovat své hodiny tak, aby měli žáci dostatek času na tvorbu a současně aby mohl učitel pomáhat a poradit, pokud to bude třeba a koordinovat tvorbu (aby se vše stihlo do termínu DLD) a průběžně sledovat postup žáků tak, aby výstupy směřovaly ke zvolenému tématu;
  • sledovat v komunitě nebo zde na webu GEG Učte s námi postupné informace a zúčastnit se porad formou Hangoutů (minimálně těch závěrečných, kdy se domlouvá online konference);
  • zajistit techniku pro online konferenci (videokamera, mikrofon, dataprojektor), připojení k internetu a místnost, odkud bude třída vysílat, a současně sledovat ostatní výstupy (obvykle je vhodné také zkoordinovat s ostatními učiteli, pokud vysílání zasahuje do rozvrhu třídy).

Jak můžete dát vědět, že se chcete do DLD zapojit?

V komunitě GEG Učte s námi sledujte informace v sekci DLD a případně komentujte výzvy či dotazy. V dostatečném předstihu budou také avizovány porady ve formě Hangoutů, kterých je vhodné se zúčastnit.

Kdykoli také můžete kontaktovat na G+ některého z vlastníků či moderátorů komunity GEG Učte s námi, kteří vám rádi poradí, jak postupovat v danou chvíli.

Aktuálně plánujeme DLD na 23. února 2017. Podrobnosti >>