Big huge labs

Datum přidání: 27.4.2014 17:37:36

Jak už název napovídá, využití tohoto webového nástroje je obrovské. Zatím jsme stihli prozkoumat jen dvě části: Magazine cover a Trading card.

V první části tvoříte obálku časopisu. Nic není nutné instalovat. Práce v editoru je přehledná, čtvrťáci se s ním naučili pracovat velmi rychle. Tvorbu obálky časopisu jsme využili v hodině, kdy se žáci měli učit novou slovní zásobu - povolání. Každý žák si vybral jedno povolání ze seznamu, vyhledal obrázky k tomuto povolání, vybraný obrázek uložil. Pak ho nahrál do editoru, doplnil další údaje na obálku a svůj výtvor nasdílel na můj email. Odkaz je aktivní jen několik dní, proto jsem obrázky stáhla. Vy si je můžete lprohlédnout zde.

V druhé části, Trading card, tvoříte kartičky. My jsme tvorbu kartiček využili v sedmé třídě v hodině fyziky. Na jednu kartičku žáci zapsali zadání příkladu, na druhou kartičku zapsali výpočet tohoto příkladu. Opět nasdíleli odkazem na můj email. Kartičky, které jsem stáhla, si můžete prohlédnout zde.