Slávek H.

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni, obor český jazyk a literatura a dějepis, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. Už v průběhu studia jsem si vždy odskočil učit, od poloviny 4. ročníku natrvalo (únor 1994).

Zjistil jsem to, co už jsem dávno věděl. Práce s žáky mě baví, protože je to práce tvůrčí. Ke svým oborům jsem ještě přidal informační a komunikační technologie, začal jsem se zabývat jejich využitím ve výuce, otevírat obzory kolegům z učitelské profese – kurzy Z a P v rámci SIPVZ.

Moje předchozí pracoviště:

Současné pracoviště:Co mě baví?

Další kontakt?

Co mě zajímá?

 • Využití informačních a komunikačních technologií v běžné výuce a životě školy;
 • aplikace produktů Google do výuky ve škole – sdílené dokumenty, Google Sites, Google Earth…;
 • učební styly žáků, využití poznatků o žácích při přípravě na vyučovací hodinu;
 • zákony, vyhlášky, nařízení – od srpna 2006 pracuji jako zástupce ředitele, přijímám dotazy na různá témata této problematiky;
 • interaktivní výukové materiály;
 • fotografování – jsem amatér, ale fotografuji rád;
 • sdílení názorů, dokumentů, nápadů, proto chodím mezi PEPOUŠe (PEdagog Postižený Učitelským Šílenstvím);
 • tablety a jejich využití ve výuce i běžném životě, ve škole používáme iPady. S kolegy PEPOUŠi hledáme využitelné aplikace ve vzdělávání;
 • svoboda a volba v hodinách, pedagogika.

Co tvořím?

 • blog Dejtemipevnybod.cz
 • blog ITfintess.cz
 • Učitelskou platformu
 • společně s Petrou Boháčkovou semináře pro nadšené kolegy, kteří rádi využívají technologie ve výuce, viz video z Národní konference e-Twinnig v Olomouci – květen2013
 • semináře o využívání ICT ve vzdělávání – Google Apps, iPady, využití technologií ve výuce podle modelu SAMR.
 • eTwinning – od roku 2018 jsem ambassadorem
 • youtube kanál