Pavlína H.

Byla jsem 20 let na ZŠ, nejdéle na pozici učitelky 1. stupně, která velmi ráda zkouší a hledá novinky u počítače/notebooku. Velmi ráda jsem vytvářela různé pracovní listy a pomůcky, které jsem pak používala ve spojení s činnostním učením, jehož jsem také lektorkou. Oblíbila jsem si interaktivní tabuli SMART Board a 3 roky jsem na ní řádila ve své třídě (viz web s pracovními listy).

Pak jsem opustila školu a stala se zaměstnancem NÚV na pozici vedoucí Metodického portálu RVP.CZ.

Moje profily na sociálních sítích

V současnosti jsem se vzdělávání vzdálila a pracuji na pozici marketingového specialisty v pedagogickém nakladatelství.

I tak ale věřím, že mé dřívější aktivity mohou být někomu ještě užitečné...

PEPOUŠův nápadník aneb Co by nemělo zmizet v propadlišti internetu

Blog, kam jsem ukládala své zkušenosti (nejen) s online aplikacemi, ale i tipy, jak začlenit moderní technologie do výuky.

PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím aneb PEPOUŠ

Web, kde jsem dávala k dispozici své pracovní listy, pomůcky a zkušenosti z výuky.