Online procházky

Bořivoj Brdička: Online procházky - příklad opravdové inovace

Mám jednoho výjimečného kombinovaného studenta, učitele informatiky na ZŠ Staňkov. Ještě nedokončil ani první ročník následného magisterského studia učitelství, a již mě dokázal několikrát ohromit. Tak třeba svým blogem nesoucím jeho jméno – Miloslav Khas (který mu samozřejmě uznám jako výstup hodný zápočtu namísto tradiční seminární práce, kterou nikdo nečte). Hned v zimním semestru si zapsal můj volitelný přednáškový předmět (Vzdělávací technologie v práci učitele) a díky němu se úspěšně seznámil s PEPOUŠi a zapojil se do eTwinningu. Všechny jeho aktivity najdete na webu školy, za zvláštní pozornost stojí první pokusy s výukovým využitím zvukových záznamů, které začínají formovat obsah jejich školního Rádia Ámos a stanou se základem experimentu realizovaného v rámci jeho diplomové práce.

Důvodem, proč vám o tomto zajímavém učiteli vyprávím, je poslední příspěvek v jeho blogu, který nese název Tábor očima iPhonu. Popisuje aktivitu, kterou považuji jednoznačně za průkopnickou. Nápad vznikl během 24. PEPOUŠova vlnobití, což je pravidelné setkávání PEPOUŠů (PEdagogů POstižených Učitelským Šílenstvím) na síti Google+ s diskuzí na předem zvolené téma (příští bude zase v pondělí ve 20 hod.). Tehdy se diskutovalo o možnosti online propojení se spolupracující třídou či odborníkem. Vznikl z toho okamžitý nápad to vyzkoušet. Slovo dalo slovo a týden poté se vydal dobrovolník v osobě pana učitele Bohuslava (Slávka) Hory na procházku po jeho domovském Táboře s tím, že ho sledovaly hned dvě třídy, jedna ze Staňkova, druhá z Nýřan (Výukové materiály ZŠ Nýřany), kde působí duchovní iniciátorka procházek Jitka Rambousková a autorka inspirativního Spomocníkem odkazovaného blogu Co jsem vyzkoušela (Jak jsme byli na 20 minut v Táboře). Jako první aktivita svého druhu to dopadlo docela dobře:

Pokud se chcete dozvědět více, čtěte původní Milanův (jak si Miloslav říká) článek Tábor očima iPhonu, kde najdete i důležitá doporučení pro realizaci podobných aktivit. Další procházka se bude konat hned toto pondělí, kdy se paní učitelka Lenka Říhová ze Speciální základní školy v Poděbradech (iPad jako iSEN speciálního pedagoga) uvolila zájemce vzít na výpravu po stopách Jiříka z Poděbrad. Nechcete se připojit?

Je třeba si uvědomit, jak důležité podobné počiny jsou. Ukazují cestu, kterou si většina učitelů, dokonce ani poté, co budou za evropské peníze vybaveni mobilními dotykovými přístroji, nedokáže představit. Integrace technologií do výukového procesu neznamená převést učebnice do digitální podoby a učit stejně jako dříve. Slovy Marca Prenského znamená nutnost změnit jak výukové cíle, tak metody (Technologická transformace vzdělávání podle Prenského). Zatím u nás není mnoho učitelů, kteří dokážou takové opravdové inovativní postupy aplikovat a žáky samotné přesvědčit o schopnosti technologií výuku významným způsobem obohatit. PEPOUŠové k nim určitě patří.

Docela se těším, až se podobné online výukové aktivity stanou pro naše učitele samozřejmostí, i na to, až se role průvodců online procházek nakonec ujmou samotní žáci.

Zdroj:

BRDIČKA, Bořivoj. Online procházky – příklad opravdové inovace. Metodický portál: Články[online]. 24. 04. 2014, [cit. 2014-04-24]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/18713/ONLINE-PROCHAZKY---PRIKLAD-OPRAVDOVE-INOVACE.html>. ISSN 1802-4785.

Článek je publikován pod licencí CC-BY-NC-ND

Procházka po Poděbradech

B. Hora, L. Říhová, I. Jelínková: Záznam procházky 1

B. Hora, L. Říhová, I. Jelínková, M. Khas: Záznam procházky 2 (upraveno)

Články o této procházce

Miloslav Khas: Testík pro žáky

Doporučení k využití testíku:

- zobrazte si tabulku s odpověďmi

- klikněte na Soubor - Vytvořit kopii

- klikněte na Formulář a ... upravujte, zobrazujte (a sdílejte odkaz), vkládejte na web

Vytvořením kopie tabulky (a tím i formuláře) budete mít k dispozici odpovědi své třídy pouze ve své tabulce.