Celostátní setkání učitelů ve Staňkově

Datum přidání: 19.2.2015 19:53:09

Základní škola ve Staňkově hostila od pátku do neděle učitele ze všech koutů Čech. Probíhalo zde Celostátní setkání učitelů sdružených v GEG ČR Učte s námi.

Přinášíme vám část rozhovoru s organizátorem celé akce, učitelem informatiky na zdejší škole, Milanem Khasem.

Jak setkání probíhalo?

Akci pořádala Základní škola Staňkov za finanční podpory města Staňkov. Chtěl bych touto cestou moc poděkovat starostovi města Staňkov Alexandru Horákovi za podporu celé akce. Jsem velmi rád, že zřizovatel naší školy, město Staňkov, si uvědomuje, jak důležitá jsou pro zkvalitnění vzdělávání právě podobná setkání. Setkání spojená se sdílením nejen materiálů, ale především zkušeností a výukových metod z různých škol. Vzhledem k tomu, že jsme ze škol od západu po východ a od jihu po sever se během roku potkáváme většinou jen na sociálních sítích. O to více pak samozřejmě vítáme, pokud může proběhnout podrobné setkání.

Kdo se setkání zúčastnil?

Spojovacím článkem GEG ČR je především snaha o smysluplné zapojování ICT technologií do výuky. A to nejen v informatických předmětech. Na setkání tak přijeli učitelé, kteří učí např. dějepis, český jazyk, matematiku, fyziku, angličtinu, byly zde učitelky z prvého stupně, ale také např. speciální pedagogové. To, co nás ale doopravdy spojuje, jsou již zmíněné technologie.

Co se během těchto tří dnů uskutečnilo?

Během těchto tří dnů probíhaly především výměny zkušeností z naší výuky, praktické ukázky výuky za pomocí iPadů, ale proběhla i ukázka diagnostiky žáka speciálním pedagogem. Našli jsme si ale i čas na neformální posezení s učiteli z naší základní školy nebo procházku městem. O tom, že se snad všem ve Staňkově líbilo, svědčí i fakt, že se tento rok 3.-6. července uskuteční tradiční “Letní PEPOUŠova školka” právě v našem městě.

Co ještě dalšího dělá zmíněný GEG Učte s námi?

Určitě je toho ještě mnoho. Za zmínku jistě stojí pravidelné webináře, zaměřené nejen na aplikace pro tablety, mobilní telefony a iPady, ale i na zkušenosti z klasické výuky. Každé pondělí ve 20 hodin se také scházíme s PEPOUŠi na síti GOOGLE+ při našem Vlnobití. Diskutujeme zde o nejrůznějších tématech, o kterých se hlasuje během týdne. Zvolená témata pak v pondělí od 20 hodin veřejně diskutujeme.