GEG Hangout on Air: Hudební výchova s technikou i bez | 23.5.2016 od 20:00

Datum přidání: 28.4.2016 10:50:07

Dají se hudební znalosti učit prostřednictvím kartiček nebo tabletů? Pomohou nám otevřené výukové zdroje na internetu?

HOA nabídne pohledy dvou učitelů na výuku hudební výchovy na základní škole. P. Hublová se podělí o své zkušenosti a nápady z 1. stupně, M. Khas pak dá nahlédnout do svých hodin na 2. stupni ZŠ. Zmíněny budou především praktické náměty s využitím otevřených výukových zdrojů se špetkou fantazie ze strany nadšeného učitele.

Kdy? 23. 5. 2016 v čase 20:00–20:30

Kde? Hangout on Air na Google+

Kdo? Pavlína Hublová, Milan Khas a Jitka Rambousková

Vysílání (a později záznam)

Prezentace

GEG Učte s námi: HV s technikou i bez - 1. část
GEG Učte s námi: HV s technikou i bez - 2. část

Shrnutí

Po delším rozmýšlení jsme uskutečnili webinář o hudební výchově. Nevěnovali jsme se ale zpěvu či hře na hudební nástroje, ale dalším aktivitám s výukou HV spojenými.

V části zaměřené spíše na 1. stupeň ZŠ Pavlína Hublová představila aktivity s kartičkami či pro interaktivní tabuli. Milan Khas se věnoval pak více technologiím - připravil souhrn zajímavých aplikací pro iOS, Android i Windows. Představil i zajímavé zdroje na Internetu a ukázal, kde hledat materiály i pro hru na tělo či boomwhackers.

Oba se také věnovali propojení s jinými předměty.

Pro diskusi jsme vyzkoušeli pokládání dotazů přímo v Google Prezentacích. Webináře se zúčastnilo 10 lidí. Učitelů HV, kteří jsou aktivní i na síti není tolik :)

Dodatek k činnostem s kartičkami

Aktivity s dvojicemi kartiček - souhrn