GEG Hangout On Air: Logické hry a další (matematické) hříčky do výuky | 20.3.2014

Datum přidání: 3.3.2014 13:20:08

Motto: Matematika není jen počítání

Stručná anotace:

Představíme si vybrané zajímavé aktivity pro 1. a 2. stupeň, které rozvíjejí matematické znalosti, logické myšlení nebo prostorovou orientaci. V průběhu Hangoutu zazní i organizační pokyny, jak tyto hry a aktivity zařadit do výuky.

Matematické hříčky pro 1. stupeň ZŠ
Matematické hříčky pro 2. stupeň ZŠ

Doporučená literatura:

KREJČOVÁ, Eva. Hry a matematika na 1. stupni základní školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2009. ISBN 978-807-2354-177.