Online webinář: Předměty speciálně pedagogické péče - příklady z praxe | 1. 11. 2016 od 20:00

Datum přidání: 26.9.2016 19:52:53

Online webinář nabídne rady a zkušenosti Lenky Říhové, zástupkyně ředitelky ve Speciální ZŠ Poděbrady - Speciálně pedagogickém centru, lektorky odborných kurzů, Apple Distinguished Educator, APD lector a jedné z vůdčích osobností komunity iSEN.

Obsahem webináře budou příklady konkrétních zaměření předmětů speciálně pedagogické péče a jejich zapracování do školních vzdělávacích programů (ŠVP) z pohledu speciálního pedagoga a koordinátora ŠVP.

KDY: 1. 11. 2016 od 20:00

KDE: živé vysílání YouTube

KDO: Lenka Říhová, moderuje Pavlína Hublová

Předměty speciálně pedagogické péče